menu

Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh

Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh

Ngày 13 tháng 10 năm 2020 tại Tây Ninh, đại diện Công ty Sorimachi đã tới thăm và triển khai sử dụng thử nghiệm phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm cho Hợp tác xã Long Thành Bắc.

Trong lần triển khai đầu tiên này, Công ty TNHH Sorimachi đã tiến hành giới thiệu sơ lược về phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm và hướng dẫn thao tác giúp HTX có thể tiếp cận được phần mềm.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã nắm rõ phần mềm, giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ trong quá trình sử dụng thông qua hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine