menu

Sorimachi Việt Nam tham gia sự kiện “JCCH Charity Marathon”

Sorimachi Việt Nam tham gia sự kiện “JCCH Charity Marathon”

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2018, Sorimachi Việt Nam tham gia vào sự kiện chạy marathon được tổ chức bởi hiệp hội JCCH diễn ra tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 và xuất phát từ trường tiểu học Nhật Bản.

Mục đích của sự kiện này:

  • Tạo cơ hội thúc đẩy giao lưu, hữu nghị không chỉ cho cộng đồng nhân viên người Nhật, người Việt mà còn có gia đình của nhân viên.
  • Giúp xây dựng tinh thần đoàn kết của tập thể nhân viên.
  • Gây quỹ từ thiện cho các hoạt động cống hiến cho xã hội Việt Nam.

Hi vọng sự kiện này sẽ càng có nhiều người biết đến hơn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đường link bên dưới:
https://www.nsttv.com/asean_reports/

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine