menu

Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang

Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Kiên Giang, liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tham gia với mục đích giới thiệu về phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA) cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi giới thiệu lần này gồm có 57 vị đại diện cho 39 Hợp tác xã. Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tiến hành giới thiệu sơ lược về phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA), cũng như giải đáp các thắc mắc và lấy ý kiến khảo sát từ các Hợp tác xã tham gia.

Qua buổi giới thiệu, nhiều Hợp tác xã nhận xét phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và mong muốn được sử dụng thử phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA).

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX thông qua hình thức đào tạo online.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine
2020/12/28
Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Trà Vinh
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre
2020/12/07
Công ty Sorimachi tham gia sự kiện PORICA SWEAT RUN
2020/11/16
Du lịch công ty TNHH Sorimachi Việt Nam 2020
2020/10/14
Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang
2020/10/14
Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh
2020/10/02
Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang
2020/09/14
Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới
2020/03/06
Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019