menu

Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang

Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Hậu Giang, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu và tập huấn về phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hội trường tập huấn phần mềm kế toán WACA cho HTX tỉnh Hậu Giang

Trong lần tập huấn này, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tiến hành giới thiệu, tập huấn sử dụng phần mềm WACA cho các Hợp tác xã, giúp nâng cao năng lực quản lý và tiếp cận phần mềm. Chương trình tập huấn ngoài sự tham gia của các hợp tác xã còn có sự tham gia của đài truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Qua buổi tập huấn, nhiều hợp tác xã ý kiến mong muốn được tiếp cận phần mềm nhiều hơn. Ngoài ra, các cán bộ liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang cũng hi vọng Công ty tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng quy mô sử dụng phần mềm kế toán hợp tác xã WACA trên toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã đã tham dự tập huấn này thông qua các hình thức như trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ trong quá trình sử dụng qua nhóm chat zalo, học nghiệp vụ sử dụng phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA online qua các phần mềm hỗ trợ…

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine
2020/12/28
Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Trà Vinh
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre
2020/12/07
Công ty Sorimachi tham gia sự kiện PORICA SWEAT RUN
2020/11/16
Du lịch công ty TNHH Sorimachi Việt Nam 2020
2020/10/14
Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang
2020/10/14
Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh
2020/10/02
Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang
2020/09/14
Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới
2020/03/06
Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019