menu

Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã WACA.

Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã WACA.

Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã WACA.

Nhân kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, vào ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

Dưới sự cho phép của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), công ty TNHH Sorimachi Việt Nam phối hợp với trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã (WACA).

Nhằm giới thiệu phần mềm kế toán, giúp nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận được phần mềm kế toán dành riêng cho hợp tác xã.

Trong thời gian tới, công ty TNHH Sorimachi Việt Nam xin chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục cùng với trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam hoàn thiện phần mềm WACA và triển khai tiếp ở khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine