menu

Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã WACA tại Tây Ninh

Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã WACA tại Tây Ninh

Ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh. Dưới sự cho phép của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), công ty TNHH Sorimachi Việt Nam phối hợp với trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức Tọa đàm triển khai phiên bản dùng thử phần mềm kế toán hợp tác xã (WACA).
Nhằm giới thiệu phần mềm kế toán, giúp nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận được phần mềm kế toán dành riêng cho hợp tác xã.

Lần này với sự tham gia của hơn 20 hợp tác xã nông nghiệp khác nhau có mặt trong buổi tọa đàm này, bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của đài truyền hình NST Nhật Bản.

Theo như kết quả khảo sát từ các hợp tác xã tham gia dưới đây:
 ・100% HTX tham dự tọa đàm muốn sử dụng phần mềm WACA.
 ・100% HTX tham dự tọa đàm đánh giá phần mềm WACA đơn giản, dễ sử dụng.
 ・100% HTX tham dự tọa đàm cho rằng phần mềm WACA phù hợp với chế độ kế toán HTX.

Trong thời gian tới, công ty TNHH Sorimachi Việt Nam xin chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục cùng với trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam thực hiện triển khai phần mềm kế toán hợp tác xã WACA ở khu vực miền Nam.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine