menu

Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới

Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới

Ngày 03/08/2020, phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA của Công ty Sorimachi vinh dự được chọn làm phần mềm đại diện xuất hiện trong chuyên mục Nông nghiệp bền vững của Đài truyền hình Vĩnh Long – Một trong những kênh truyền hình địa phương ra đời sớm nhất ở khu vực ĐBSCL và cả nước.

Ngày nay để một Hợp tác xã có thể phát triển bền vững thì công tác kế toán tài chính là một phần hết sức quan trọng, vì thế đòi hỏi các HTX phải chú trọng hơn đến năng lực quản lý tài chính. Điều này đã gây nên không ít khó khăn cho các HTX bởi nguồn nhân lực hiện nay chưa đủ để đáp ứng. Để giải quyết khó khăn trên, Công ty chúng tôi đã Việt hóa sản phẩm “Web Kế toán Nông nghiệp” của Nhật Bản thành “Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA” giúp đơn giản hóa công tác kế toán tài chính. Hơn nữa, do phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA đã được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) chọn vào danh sách “Dự án doanh nghiệp SDGs(*), hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ” nên có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hợp tác xã đều có thể sử dụng.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine