menu

Thị trưởng Nagaoka ghé thăm Sorimachi Việt Nam

Thị trưởng Nagaoka ghé thăm Sorimachi Việt Nam

Từ ngày 13 ~ 16 tháng 1 năm 2019, thị trưởng Nagaoka lần đầu tiên ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đặc biệt, ngày 14 tháng 1 năm 2019 thị trưởng Nagaoka đã ghé thăm Sorimachi Việt Nam.

Tại Sorimachi Việt Nam ông ghé thăm không gian làm việc của các nhân viên lập trình. Mọi người chào hỏi nhau và giới thiệu các bộ phận mà hiện tại Sorimachi Việt Nam đảm nhận phát triển. Các sản phẩm offshore “Oh Series” mà Sorimachi phát triển như Kaikeio, Hanbaio, Kyuryoo và các phần mềm liên quan đến nông nghiệp. Đặc biệt là bộ phận phát triển sản phẩm trong nước.

Bên cạnh đó, thị trưởng Nagaoka còn trao đổi công việc cùng ông Sorimachi – Giám đốc đại diện của Sorimachi Group và ông Takahashi – Giám đốc của Sorimachi Việt Nam.

Những hình ảnh kỷ niệm với Thị trưởng Nagaoka

Ngoài ra, thị trưởng Nagaoka còn ghé thăm văn phòng JETRO, phòng thương mại Nhật Bản, công ty JSC v.v…

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine