menu

Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019

Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019

Công ty Sorimachi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và yêu mến của quý khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong thời gian vừa qua.
Chúng tôi xin vui mừng thông báo, đề án của Sorimachi Corporation đã được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) chọn vào danh sách “Dự án doanh nghiệp SDGs(*), hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ / Lần 2/2019 – Điều tra cơ sở”
*SDGs: Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ cung cấp “Hệ thống kế toán WACA” được phát triển Việt hóa dựa trên sản phẩm “Web Kế toán Nông nghiệp” và sản phẩm “facefarm Việt Nam” là hệ thống quản lý sản xuất đã được nội địa hóa từ facefarm Nhật Bản. Cả hai sản phẩm trên đều phát triển theo hình thức đám mây. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản lý sản xuất, trang bị nền tảng cơ bản để hướng đến việc cải tiến chất lượng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp ở Việt Nam.

Tên dự án : Khảo sát về nông nghiệp thông minh cho Hợp tác xã Nông nghiệp ở Việt Nam
Địa điểm thực hiện : Việt Nam
Lĩnh vực : Nông nghiệp

Trang chủ JICA
“Dự án doanh nghiệp SDGs, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ” Lần 2/2019 : Thông qua 73 dự án
https://www.jica.go.jp/press/2019/20200205_10.html

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine