menu

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

chuc mung nam moi 2019

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Thời gian nghỉ:
– Từ thứ bảy ngày 02/02/2019 (nhằm ngày 26 tháng Chạp ÂL).
– Đến hết ngày 10/02/2019 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng ÂL).
Thứ hai, ngày 11/02/2019 (nhằm ngày mùng 06 tháng Giêng ÂL) Công ty làm việc lại bình thường.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine