menu

SORIMACHI VIỆT NAM TẠI CHUỖI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

SORIMACHI VIỆT NAM TẠI CHUỖI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ngày 28/11, ngày 11/12, ngày 18/12 vừa qua, Sorimachi Việt Nam vinh dự được mời tham dự Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 khu vực phía Nam, phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Chuỗi hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Lê Minh Hoan.

Tại hội nghị, Sorimachi Việt Nam đã chia sẻ về việc ứng dụng kỹ thuật vào ngành Nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Với các sản phẩm phần mềm công ty cung cấp, Sorimachi Việt Nam hy vọng sẽ góp phần giúp các HTX dễ dàng ghi chép nhật ký sản xuất, thống kê – tính toán chi phí sản xuất nông nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng quản lý và triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp.

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước – Khu vực Miền Nam ngày 28/11/2021

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước – Khu vực Miền Bắc ngày 11/12/2021

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước – Khu vực Tây Nguyên ngày 18/12/2021

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine
2020/12/28
Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Trà Vinh
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre
2020/12/07
Công ty Sorimachi tham gia sự kiện PORICA SWEAT RUN
2020/11/16
Du lịch công ty TNHH Sorimachi Việt Nam 2020
2020/10/14
Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang
2020/10/14
Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh
2020/10/02
Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang
2020/09/14
Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới
2020/03/06
Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019