menu

Hội thảo điện tử hóa xử lý kế toán dành cho HTX Nông nghiệp

Hội thảo điện tử hóa xử lý kế toán dành cho HTX Nông nghiệp

Kỉ niệm “45 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nhật”
Hội thảo điện tử hóa trong kế toán cho hợp tác xã nông nghiệp

Tên cơ quan tổ chức sự kiện Sorimachi Việt Nam, Sorimachi Corporation (Nhật Bản), VCA
Thời gian & Địa điểm tổ chức Trung tâm đào tạo VCA miền Bắc, miền Trung, miền Nam hoặc Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam (dự kiến)
Dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 9 (ngay sau khi quyết định sẽ công khai thông tin cụ thể)
Tóm tắt sự kiện Từ tháng 9 năm 2018, Sorimachi Việt Nam và Sorimachi Corporation (Nhật Bản) phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam (VCA) đồng tổ chức buổi tập huấn về nghiệp vụ xử lý kế toán cho những HTX thành viên trực thuộc VCA để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng xử lý nghiệp vụ kế toán.
Chúng tôi sẽ chọn ra 8 tỉnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam để tổ chức tập huấn ở từng tỉnh. Trong buổi tập huấn này, chúng tôi sẽ truyền đạt kiến thức cơ bản về kế toán HTX và giải thích nghiệp vụ xử lý kế toán vận dụng máy vi tính.
FacebookTwitterGoogle+HatenaLine
2020/12/28
Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng
2020/12/24
Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Trà Vinh
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận
2020/12/07
Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre
2020/12/07
Công ty Sorimachi tham gia sự kiện PORICA SWEAT RUN
2020/11/16
Du lịch công ty TNHH Sorimachi Việt Nam 2020
2020/10/14
Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang
2020/10/14
Chương trình triển khai thử nghiệm chính thức phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Tây Ninh
2020/10/02
Chương trình tập huấn phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Hậu Giang
2020/09/14
Phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA được chọn làm đại diện cho phần mềm kế toán dành cho các HTX kiểu mới
2020/03/06
Sorimachi được chọn vào danh sách dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Doanh nghiệp SDGs” Lần 2/2019