menu

Hội thảo điện tử hóa xử lý kế toán dành cho HTX Nông nghiệp

Hội thảo điện tử hóa xử lý kế toán dành cho HTX Nông nghiệp

Kỉ niệm “45 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nhật”
Hội thảo điện tử hóa trong kế toán cho hợp tác xã nông nghiệp

Tên cơ quan tổ chức sự kiện Sorimachi Việt Nam, Sorimachi Corporation (Nhật Bản), VCA
Thời gian & Địa điểm tổ chức Trung tâm đào tạo VCA miền Bắc, miền Trung, miền Nam hoặc Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam (dự kiến)
Dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 9 (ngay sau khi quyết định sẽ công khai thông tin cụ thể)
Tóm tắt sự kiện Từ tháng 9 năm 2018, Sorimachi Việt Nam và Sorimachi Corporation (Nhật Bản) phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam (VCA) đồng tổ chức buổi tập huấn về nghiệp vụ xử lý kế toán cho những HTX thành viên trực thuộc VCA để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng xử lý nghiệp vụ kế toán.
Chúng tôi sẽ chọn ra 8 tỉnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam để tổ chức tập huấn ở từng tỉnh. Trong buổi tập huấn này, chúng tôi sẽ truyền đạt kiến thức cơ bản về kế toán HTX và giải thích nghiệp vụ xử lý kế toán vận dụng máy vi tính.
FacebookTwitterGoogle+HatenaLine