menu

Chương trình huấn luyện “7 thói quen để thành công”

Chương trình huấn luyện “7 thói quen để thành công”

Hằng tháng công ty chúng tôi tổ chức training “Hổ phương bắc”, với phương châm : Mỗi thành viên công ty sẽ là những người năng động nhiệt huyết, hoàn thành tốt trong công việc, hòa nhập tốt trong xã hội. Trở thành đại sứ đại diện cho công ty, mang văn hóa công ty đi vào cuộc sống. Như những chú “Hổ phương bắc” hoạt động không mệt mỏi, vừa mạnh mẻ kiên cường nhưng cũng rất uyển chuyển để đối mặt với những khó khăn thử thách.

Chúng tôi muốn tất cả nhân viên đều thành công, chương trình huấn luyện “7 thói quen để thành công” là nhằm mục đích đó. Đây là những hình ảnh trong các buổi huấn luyện :

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine