menu

Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin

Sản phẩm của Công ty Sorimachi vinh dự được đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, đài truyền hình Nhật Bản NST đưa tin về hai sản phẩm của Công ty Sorimachi Việt Nam là phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm với tiêu đề “Công ty Sorirmachi Việt Nam phát triển hệ thống Kế toán Hợp tác xã, hướng đến phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bằng công nghệ thông tin”.

Nguồn: https://www.fnn.jp/articles/-/118627?fbclid=IwAR3MOrqVf8E9ssuhSzMAQBJljCbw0jf452imMw23l3OVSXDpSYoRFStfYoo

Hiện nay nhiều hợp tác xã ở Việt Nam vẫn còn đang thực hiện công tác quản lý Kế toán bằng tay, tính chính xác không cao nên rất khó nhận được tiền hỗ trợ từ ngân hàng hay các cơ quan nhà nước. Nhận thức được điều đó, công ty Sorimachi đã quyết định phát triển hệ thống Kế toán dành cho Hợp tác xã WACA, mong muốn góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong việc đưa phần mềm đến các Hợp tác xã do thói quen quản lý kế toán bằng tay hay bằng excel từ xưa đến nay của các Hợp tác xã.

Ngoài ra Công ty còn có kế hoạch triển khai phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm có thể quản lý hoạt động sản xuất trên máy tính hoặc điện thoại thông minh giúp nâng cao sản lượng sản xuất.

Trong năm sau công ty sẽ tiếp tục triển khai 2 phần mềm này đến 19 tỉnh miền Nam. Tóm lại, để nền nông nghiệp Việt Nam có thể phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp và quản lý là điều hết sức cần thiết.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine