menu

Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng

Chương trình giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm tại Sóc Trăng

Ngày 13 tháng 12 năm 2020, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tham dự hội thảo “Kết nối kinh doanh giữa Doanh nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng” nhằm giới thiệu về phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong buổi hội thảo, Công ty đã tiến hành giới thiệu sơ lược về 2 phần mềm và nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc cho thấy sự quan tâm lớn của các Hợp tác xã đối với 2 phần mềm trên. Ngoài ra, Công ty cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích từ các Hợp tác xã từ đó có thể cải thiện phần mềm ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của người nông dân. Tại hội thảo, nhiều Hợp tác xã đã bày tỏ mong muốn sử dụng thử WACA và FaceFarm.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp và online hỗ trợ các Hợp tác xã vận hành thử phần mềm.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine