menu

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bình Thuận

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam phối hợp cùng Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong quản lý và phát triển Hợp tác xã” nhằm giới thiệu về phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tham dự hội thảo lần này có 36 vị lãnh đạo, đại diện cho 26 Hợp tác xã cùng với các thành viên của hai công ty khác. Trong buổi hội thảo, Công ty đã tiến hành giới thiệu sơ lược về 2 phần mềm và nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc cho thấy sự quan tâm lớn của các Hợp tác xã đối với 2 phần mềm trên.

Ngoài ra, Công ty cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích từ các Hợp tác xã từ đó có thể cải thiện phần mềm ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của người nông dân. Tại hội thảo, nhiều Hợp tác xã đã bày tỏ mong muốn sử dụng thử WACA và FaceFarm.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp và online hỗ trợ các Hợp tác xã vận hành thử phần mềm.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine