menu

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Gia Lai

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tham gia “Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30/5/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã” do thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức. Thông qua Hội nghị, Công ty đã giới thiệu phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm cho các Hợp tác xã trên địa bàn.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo của nhiều Hợp tác xã trên địa bàn thị xã An Khê. Tại hội nghị, Công ty đã giới thiệu về 2 phần mềm và tiến hành chạy thử để các Hợp tác xã có thể quan sát một cách trực quan và có thể hiểu được cách thức hoạt động của 2 phần mềm này.

Qua buổi hội nghị, các Hợp tác xã đều bày tỏ sự quan tâm tới 2 phần mềm và mong muốn được sử dụng thử. Công ty cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng sử dụng thử WACA và FaceFarm với các Hợp tác xã.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp và online hỗ trợ các Hợp tác xã vận hành thử phần mềm.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine