menu

Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang

Chương trình giới thiệu phần mềm kế toán Hợp tác xã WACA tại Kiên Giang

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Kiên Giang, liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tham gia với mục đích giới thiệu về phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA) cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi giới thiệu lần này gồm có 57 vị đại diện cho 39 Hợp tác xã. Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tiến hành giới thiệu sơ lược về phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA), cũng như giải đáp các thắc mắc và lấy ý kiến khảo sát từ các Hợp tác xã tham gia.

Qua buổi giới thiệu, nhiều Hợp tác xã nhận xét phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và mong muốn được sử dụng thử phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA).

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX thông qua hình thức đào tạo online.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine