menu

Sorimachi Việt Nam tham gia sự kiện “JCCH Charity Marathon”

Sorimachi Việt Nam tham gia sự kiện “JCCH Charity Marathon”

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2018, Sorimachi Việt Nam tham gia vào sự kiện chạy marathon được tổ chức bởi hiệp hội JCCH diễn ra tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 và xuất phát từ trường tiểu học Nhật Bản.

Mục đích của sự kiện này:

  • Tạo cơ hội thúc đẩy giao lưu, hữu nghị không chỉ cho cộng đồng nhân viên người Nhật, người Việt mà còn có gia đình của nhân viên.
  • Giúp xây dựng tinh thần đoàn kết của tập thể nhân viên.
  • Gây quỹ từ thiện cho các hoạt động cống hiến cho xã hội Việt Nam.

Hi vọng sự kiện này sẽ càng có nhiều người biết đến hơn.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine