menu

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre

Chương trình giới thiệu phần mềm “Kế toán HTX WACA” và phần mềm “Nhật ký sản xuất FaceFarm” tại Bến Tre

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tham dự “Lớp đào tạo nâng cao năng lực, tăng cường sức cạnh tranh giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp” được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm giới thiệu về phần mềm Kế toán Hợp tác xã WACA và phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Sau khi giới thiệu, Công ty nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc cho thấy sự quan tâm lớn của các Hợp tác xã đối với 2 phần mềm trên. Sau đó, Công ty cũng đã tiến hành giải đáp, hướng dẫn sử dụng thử nghiệm trên máy tính và lấy ý kiến khảo sát từ các Hợp tác xã tham gia.

Thông qua buổi giới thiệu, 2 phần mềm nhận được đánh giá cao về tính đơn giản, dễ sử dụng. Ngoài ra, nhiều Hợp tác xã mới thành lập cũng như các Hợp tác xã chưa đủ kinh phí đã bày tỏ mong muốn được sử dụng thử cũng như mong muốn được hỗ trợ để có thể sử dụng thử phần mềm.

FacebookTwitterGoogle+HatenaLine